محیط سازمانی

محیط سازمانی

محیط سازمانی

عنوان: محیط سازمانی

قالب بندی: WORD

تعداد صفحه: 46

این تحقیق در مورد محیط سازمانی می باشد و به طور کامل ، ویژگی ها و مولفه های آن را بیان می نماید. این تحقیق به دانشجویان رشته مدیریت و دیگر رشته های مرتبط پیشنهاد می گردد.

مقدمه

آنچه که به سازمانها شکل داده است محیط شان است.که این از طریق شبکه های انفرادی , گروهها, نمایندگی ها و سازمانهایی است که با آن در ارتباط هستند.آیا خصوصیات سازمانی - استراتژی – تکنولوژی- ساختار- فرایند-که برای یک نوع محیط مناسب است ممکن است در محیط دیگر به شکست بیانجامد؟آیا رابطه ای بین این خصوصیات که موفقیت سازمان را تعیین می کند وجود دارد؟-آیا به عنوان مثال یک ساختار و فرایند ویژه ای وجود دارد که برای یک نوع تکنولوژی و یا استراتژی مناسب با شد ولی برای دیگری نه؟

در دو دهه گذشته , تعداد مطالعاتی که همچنین سوالاتی را راهنمایی و به نتیجه می رساند افزایش پیدا کرده است . بهرحال این تلاشها به موفقیت قابل قبولی دست یافته است-جریان روشنی از مجموع این مطالعات باعث کشف مبحثی شد که بطور مکرر اوضاع را پیچیده تر کرد.

این پریشانی در باره این است که چه جیز نامشخصی پاسخگویی سازمان را به تقاضاهای محیط و ارتباط میان تکنولوژی ,استراتژی و فرایندی که به یک سری معمول از تعاریف و مشکلات اندازه گیری ای که آزمایش شده اند را دچار مشکل می کند,به هر حال ما معتقدیم که مشکلات اساسی بیشتری وجود دارد.theory-map که به  ما در اینکه تحقیقات در خصوص محیط سازمانی در کجا قرار دارد کمک می کند . جهتی که باید پیش گرفته شود کامل نیست و در بیشتر نواحی نامفهوم و گنگ است.اهداف این فصل مراجعه به موجودی ادبیات محیط سازمانی از این نقطه نظر و ارائه تعدادی پیشنهادات مقدماتی است که درباره تحقیقات آینده در مورد این موضوع است.ما ابتدا بطور خلاصه ,طرح کلی مسیری را که به نظر می رسد تحقیقاتی در این زمینه انجام شده است را مشخص می کنیم.سپس ما تجهیزات کلی را که برای یک نقشه یا مدل از ارتباط محیط سازمانی از طریق اندازه گیری پیشرفت و تحقیقات برنامه آینده است را ,توصیف می کنیم.سپس از این مدل بعنوان چارچوب مفهومی استفاده می کنیم,ما سعی خواهیم کرد برخی از این همکاری و کمک های مهم  در این زمینه را سازماندهی کنیم,و از آن مهمتر, برای آزمودن نکاتی که در تئوری و تحقیقات رایج که از مدل کامل بهره می برند استفاده کنیم.سرانجام این کمبودها برای طرح ریزی آزمایشی دوره برای ساختن تئوری ,چمع آوری داده و آنالیز آن استفاده می شود.

تعاریف سازمان و مدیریت

زندگی امروزه انسانها زندگیست اجتماعی که خود اجتماع سازمان یافته ایست از واحدهای مختلف خدماتی در راه بشر .

سازمان مجموعه مرکبی است از واحدهای جزئی که هر یک به سود بقیه ، عهده دار انجام کاری معین می باشند و می توان گفت نمونه کل سازمان ، ارگانیزم یا بدن جاندار است.

از نظر واژه علمی مدیریت ، سازمان عبارتست از تشکیلات اداره امور یک گروه انسانی ، و مدیریت عبارتست از طبیعت و ماهیت فلسفه اداره امور آنگروه انسانی.

به عبارت دیگر سازمان عبارت است از اجتماع انسانهائی با عقاید و ایدئولوژی های مختلف که همگی متفق و القول برای به ثمر رسانیدن یک و یا چندهدف مشخص و معین با یکدیگر همگامی و همکاری نموده و از کلیه امکانات تکنولوژی جدید و نیروی انسانی استفاده می کنند.

فهرست مطالب

مقدمه
تعاریف سازمان و مدیریت
تقسیم بندی سازمانهای اجتماعی
1- سازمان رسمی 
2- سازمان غیر رسمی
شناخت محیط سازمانی
بازنگری تحقیقات محیط سازمانی
طرح نکات تصمیم (decision-points)
ادبیات محیط و سازمان
مرزهای سازمانی
اهمیت محیط
محیط قانونی
حوزه تعریف و واکنش استراتژیک
مدیریت محیط
بر پا کردن یک تکنولوژی سازمانی
انواع تکنولوژی
مقایسه ای میان تکنولوژی ها
محاصره هسته تکنیکی
توسعه یک ساختار سازمانی
رابطه میان تکنولوژی وساختار
نقایص در تحقیقات وتئوری فعلی
برداشتهای مدیریتی
تطابق ها با تقاضاهای هر نقطه تصمیم
یک نقص در پویایی
استراتژی های اولیه و تصمیمات ساختاری
فرایند سازگاری" غیر منطقی"
رشد سازگاری از طریق ظرفیت مدیریتی بیشتر
هزینه ها و مزایای سازگاری
اما اگر محیط کم بیش متلاطم شود چه روی می دهد؟
نقش مديران در آفرينش محيط سازماني شاد 
عوامل موثر بر شادي
ارتباط شادي با كارآيي
نتیجه گیری
منابع


خرید آنلاین