پاورپوینت روستای کلان کلایه

پاورپوینت روستای کلان کلایه

پاورپوینت روستای کلان کلایه

عنوان:  پاورپوینت روستای کلان کلایه

قالب بندی: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 147

این پروژه در مورد یکی از روستاهای استان گیلان و شهرستان رودسر ؛ روستای کلان کلایه می باشد و به طور بسیار کامل ، وضعیت سیاسی ، جغرافیایی ، امکانات و شرایط جمعیت این روستا را با استفاده از عکس های متعدد مورد بررسی قرار می دهد. این پروژه به دانشجویان رشته معماری و دیگر رشته های مرتبط با آن پیشنهاد می گردد.

فهرست مطالب

وضعیت سیاسی و جغرافیایی روستا 
ورودی روستای کلان کلایه
الف)وضعیت سیاسی و جغرافیایی روستا
دیاگرام روستای کلان کلایه
به طرف آزاربن علیا
به طرف روستای نارنج کلایه
به طرف اراضی جنگلی
به طرف روستای روشن آبسر
ب) بررسی موقعیت روستایی کلان کلایه در دهستان، بخش و شهرستان
وضعیت راههای ارتباطی روستا در دهستان،شهرستان 
شبکه معابر اصلی
شبکه معابر
عکس خیابان جنب معبر اصلی
شبکه معابر فرعی درجه یک
معبر فرعی درجه یک
شبکه معابر فرعی درجه دو
ج)وضعیت توپوگرافی روستا و دهستان
نحوه کاربری اراضی
د)بررسی اجمالی روستاهای همجوار
موقعیت جغرافیایی
وضعیت اقلیمی 
الف) خصوصیات آب و هوایی
ب) جهت شیب اصلی و نحوه دفع آب های سطحی
ج) وضعیت اجمالی زمین شناسی
د) امکانات و منابع آب روستا
شیر آب شهری
منبع آب
آب کشاورزی
وضعیت فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی
الف)بررسی فرهنگی (نژاد ،زبان،مذهب،آداب و رسوم اجتماعی)
ب) بررسی ویژگی های جمعیتی
تعداد و بعد خانوار
ساخت جنسی و سنی
آموزش و سواد
ج)سیمای کلی اقتصادی روستای کلان کلایه
باغ کیوی
سوپر مارکت
تعیین محدوده اراضی کشاورزی و منابع طبیعی مجموعه روستایی
باغ چای
زمین کشاورزی
اوضاع تاریخی 
الف) پیشینه تاریخی و وجه تسمیه
ب) بررسی آثار باستانی داخل و پیرامون روستا
ج) مراحل توسعه تاریخی بافت روستا
اوضاع تردد و حمل و نقل
الف)وضعیت حمل و نقل و عبور و مرور روستائیان به شهرو بخش های اطراف
ب)محورهای اصلی ارتباطی روستا تعیین منابع اصلی ورودی و خروجی روستا
وضعیت دست انداز جاده
جاده خاکی فرعی
ج) مسائل و مشکلات عهده تر و در بافت موجود در روستا 
د) درجه بندی شبکه معابر وضع موجود با توجه به اهمیت عملکردی و عرض سواره پیاده 
عکس هایی از طول و عرض خیابان


خرید آنلاین